Events calendar

Utorak, Decembar 04, 2018
9:30 am

Trening o temi Finansijsko upravljanje

Teme treninga govore o najboljoj praksi u finansijskom menadžmentu u kontekstu učinkovitosti sistema internih kontrola, finansijskog računovodstva i finansijskog izvještavanja. To uključuje znanje o: sistemu internih pravila i procedura, funkcionalnosti kompjuteriziranog računovodstvenog sistema, knjiženju i evidentiranju poslovnih transakcija uz korištenje adekvatnog kontnog plana, lokalnim propisima i međunarodnim računovodstvenim standardima, korištenju i organizovanju finansijske dokumentacije. Obuka će uključivati sesiju o izradi finansijskih izvještaja u okviru koje će se govoriti o izradi godišnjih finansijskih izvještaja prema lokalnim propisima kao i finansijskih izvještaja za donatora, načinu angažovanja osoblja i porezima relevantnim za udruženja.

9:30 am

Trening o temi Finansijsko upravljanje

Teme treninga govore o najboljoj praksi u finansijskom menadžmentu u kontekstu učinkovitosti sistema internih kontrola, finansijskog računovodstva i finansijskog izvještavanja. To uključuje znanje o: sistemu internih pravila i procedura, funkcionalnosti kompjuteriziranog računovodstvenog sistema, knjiženju i evidentiranju poslovnih transakcija uz korištenje adekvatnog kontnog plana, lokalnim propisima i međunarodnim računovodstvenim standardima, korištenju i organizovanju finansijske dokumentacije. Obuka će uključivati sesiju o izradi finansijskih izvještaja u okviru koje će se govoriti o izradi godišnjih finansijskih izvještaja prema lokalnim propisima kao i finansijskih izvještaja za donatora, načinu angažovanja osoblja i porezima relevantnim za udruženja.