Predstavnici deset jedinica lokalne samouprave prisustvovali radionici usmjerenoj na jačanje organizacijskih kapaciteta i pružanje podrške pokrenutim biznisima marginaliziranih žena

Radionica 33

Danas je završena dvodnevna radionica za predstavnike 10 jedinica lokalnih samouprava koje učestvuju u Preduzetničkom fondu za žene. Ova radionica usmjerila se na jačanje i unaprjeđenje organizacijskih kapaciteta jedinica lokalnih samouprava, te osnaživanje predstavnika jedinica lokalne samouprave za pružanje tehničke i savjetodavne podrške, kao i jednogodišnjeg mentoringa pokrenutim biznisima marginaliziranih grupa žena.

Potpisivanje Memoranduma o razumijevanju između Programa podrške zaštiti ljudskih prava u USAID/INSPIRE i Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Pravni 1
Danas je potpisan Memorandum o razumijevanju između Programa podrške zaštiti ljudskih prava USAID/INSPIRE i Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. U nastojanju da osiguraju što bolju zaštitu i promociju ljudskih prava marginaliziranih grupa u Bosni i Hercegovini, USAID/INSPIRE i Pravni fakultet UNSA će u naredne dvije godine raditi na obostranoj razmjeni informacija stručnog, naučnog i istraživačkog značaja, te, u skladu sa mogućnostima, organizirati i realizirati zajedničke edukacijske programe (izrada stručnih radova, konferencije, seminari i sl.).

Program podrške zaštiti ljudskih prava (USAID/INSPIRE) podržao devet novih organizacija i projekata usmjerenih na borbu protiv trgovine ljudima i zaštitu prava LGBTQI zajednice

DSC 0043 1
Potpisivanjem ugovora sa pet nevladinih organizacija, Američka agencija za međunarodnu saradnju (USAID) je kroz program INSPIRE nastavila kontinuiranu podršku u procesu borbe protiv trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini. U naredne dvije godine, organizacije koje će provoditi projekte i aktivnosti u cilju borbe protiv trgovine ljudima na prostoru cijele Bosne i Hercegovine su: Vaša prava iz Sarajeva, Žene sa Une iz Bihaća, Centar za pružanje usluga u zajednici - PUŽ iz Tuzle, Romski informativni centar - Kali Sara iz Sarajeva i Centar za istraživanje politike suprostavljanja kriminalitetu iz Sarajeva.

USAID-ov Program podrške zaštiti ljudskih prava INSPIRE pruža podršku, između ostalog, i projektima koji zagovaraju prava LGBTQI zajednice. Organizacije koje će se baviti ovom temom i kroz finansirane projekte nastaviti pružati podršku LGBTQI zajednici su Centar za psihološku podršku SENSUS iz Mostara, Omladinska novinska asocijacija u BiH iz Sarajeva, Helsinški odbor za ljudska prava iz Bijeljine i Sarajevski otvoreni centar iz Sarajeva.

KALENDAR DOGAĐAJA

Novembar   2022
P U S Č P S N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

USPJEŠNE PRIČE

Servis centar "Dajte nam šansu - Svjetlice"

27 Novembar 2015

Otvaranje Sevisnog centra "Dajte nam šansu - Svjetlice" je obilježilo početak nove etape za ravnopravne članove bh. društva - djecu i osobe s poteškoćama u razvoju. Dijete ili osoba sa poteškoćama...

Zaposleni mladi koji doprinose razvoju društva, umjesto novih socijalnih slučajeva

30 Januar 2017

Djeca bez roditeljskog staranja jedna su od najosjetljivijih grupa sa margine bh. društva i kao takva zaslužuju posebnu brigu i pažnju. U Bosni i Hercegovini bez roditeljskog staranja živi od...

Priča iz zaboravljenog kraja: Od nezaposlene žene do poduzetnice

22 Decembar 2017

Ustajanje u zoru, odlazak na počinak u kasnim noćnim satima, skrivanje od kiše i vjetra onoga što ti treba osigurati život u narednih nekoliko mjeseci bila je svakodnevnica Vesne Budnjar....

« »

KORISNE INFORMACIJE

USAID/INSPIRE podrška LGBTQI zajednici u BiH (projekti u toku)

14 Januar 2022

Više informacija o projektima podržanim od strane USAID/INSPIRE u komponenti podrške LGBTQI+ zajednice u BiH koji su u toku dostupno je OVDJE.

USAID/INSPIRE podrška borbi protiv trgovine ljudima u BiH (projekti u toku)

24 Decembar 2021

Više informacija o projektima podržanim od USAID/INSPIRE u komponenti borbe protiv trgovine ljudima u BiH koji su u toku dostupno je OVDJE.

Program malih grantova za projekte osnaživanja žena

19 Novembar 2018

Kancelarija za odnose s javnošću Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini objavljuje Poziv za dostavu projekata za Program malih grantova za projekte osnaživanja žena. Više informacija o pozivu dostupno je...

« »