Events calendar

Ponedeljak. 19 April, 2021 - Nedjelja. 25 April, 2021
WEEK 16
Srijeda. 21 April, 2021
1:30 pm

Pravne i organizacijske strukture (2021)

Hotel Hills Sarajevo

U sklopu Programa podrške zaštiti ljudskih prava USAID/INSPIRE planirane su aktivnosti jačanja organizacijskih kapaciteta nevladinih organizacija u BiH. S ciljem jačanja i unaprjeđenja organizacijskih kapaciteta, prvenstveno korisnika grantova USAID/INSPIRE-a, ali i ostalih zainteresiranih nevladinih organizacija, a u skladu s raspoloživošću mjesta na svakoj od obuka, USAID/INSPIRE organizira više obuka. Cilj USAID/INSPIRE obuka namijenjenih nevladinom sektoru jeste bolja zaštita prava građana/ki koji su nedovoljno zastupljeni u javnosti.