Events calendar

Ponedeljak. 03 Maj, 2021 - Nedjelja. 09 Maj, 2021
WEEK 18
Četvrtak. 06 Maj, 2021
8:00 am

Prava LGBTQI osoba (2021)

Hotel Lavina Jahorina

U sklopu Programa podrške zaštiti ljudskih prava USAID/INSPIRE planirane su aktivnosti jačanja organizacijskih kapaciteta nevladinih organizacija u BiH. S ciljem jačanja i unaprjeđenja organizacijskih kapaciteta, prvenstveno korisnika grantova USAID/INSPIRE-a, ali i ostalih zainteresiranih nevladinih organizacija, a u skladu s raspoloživošću mjesta na svakom od treninga. Cilj USAID/INSPIRE treninga namijenjenih nevladinom sektoru jeste bolja zaštita prava građana/ki koji su nedovoljno zastupljeni u javnosti.