Započeo trodnevni trening o temi Administracija i ljudski resursi u Sarajevu

U Sarajevu je jutros započeo trodnevni trening o temi Administracija i ljudski resursi.

Treningu prisustvuje dvadeset i sedam predstavnika/ca organizacija koje se bave pravima marginalizranih grupa u BiH.

Učesnici/ce trodnevnog treninga će imati priliku povećati znanje i vještine o konceptima upravljanja i razvoja ljudskih resursa, procesa izgradnje tima kao preduslova uspješnog rada jedne organizacije, te o upravljanju ljudskim reursima sa naglaskom na oblasti angažovanja i procjene rada osoblja.

PPMG u sklopu svojih redovnih programskih aktivnosti provodi individualne i grupne obuke u svrhe osnaživanja organizacija koje se prave pravima nedovoljno zastupljenih društvenih grupa u BiH, te je do kraja godine planirana realizacija i trećeg treninga, ovaj put o temi finansijskog menadžmenta.

 

 

Otvorena dva javna poziva za osobe sa invaliditetom

Fond za profesionalnu rehabilitaciju je otvorio dva Javna poziva za projekte osoba sa invaliditetom.

Prvi javni poziv se odnosi na finansiranje, odnosno sufinansiranje programa i projekata razvoja privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnih radionica, finansiranje/sufinasniranje programa i projekata profesionalne rehabilitacije nezaposlenih osoba sa invaliditetom, kao i finansiranje/sufinansiranje programa i projekata održivosti nivoa zaposlenosti osoba sa invaliditetom koje obavljaju samostalnu djelatnost, uključujući i osobe sa invaliditetom koje su zaposlene prema rodbinskoj vezi, u skladu sa sa članom 56. stav 2. i 3. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osoposobljavanju i i zapošljavanju osoba sa invaliditetom

Drugi javni poziv se odnosi na dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom, odnosno samozapošljavanje, na čije pravo učešća imaju svi registrovani subjekti u FBiH, uključujući privredna društva za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitne radionice, a koji kao poslodavci prihvate da zaposle jednu ili više osoba sa invaliditetom, čiji stepen je invaliditeta 60% i više ili osobu/e sa umjerenom ili lakom mentalnom retardacijom (intelektualnim teškoćama) na period od najmanje 12 mjeseci, a koje su nezaposlene prije podnošenja zahtjeva.

 

Javni poziv za dodjelu novčanog stimulansa ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja, zaključno sa 20.11.2015. godine, a javni poziv za finansiranje programa i projekata 20 dana od dana objavljivanja , zaključno sa 10. 11. 2015. godine.

Više detalja na:

http://www.mreza-mira.net/27420-pozivi-za-projekte-osoba-sa-invaliditetom/

Javni poziv za dodjelu novčanog stimulansa ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja, zaključno sa 20.11.2015. godine, a javni poziv za finansiranje programa i projekata 20 dana od dana objavljivanja , zaključno sa 10. 11. 2015. godine. - See more at: http://www.mreza-mira.net/27420-pozivi-za-projekte-osoba-sa-invaliditetom/#sthash.cm1vVhKH.dpuf

Okrugli sto “Poštuj različitost – jednakost za žene”

Kako aktivirati građane/ke i usmjeriti ih da putem zagovaranja utječu na donosioce odluka da provedu javne politike kojima se zabranjuje diskriminacija i društvena isključenost žena? Kako dati doprinos poboljšanju rada sigurnih kuća u BiH? Kakva je primjena Zakona o zabrani od nasilja u porodici FBiH, član 33.? Da li je ovaj Zakon potpun i odgovarajući?

 

Udruženje "Žene ženama" Vas poziva na debatu/okrugli sto na kojem će biti predstavljeni rezultati i problemi vezani za kampanju „Nasilje prema ženama i nasilje u porodici – opšte društvena osuda“, realizirane u periodu od novembra 2014. godine do oktobra 2015. godine. Okrugli sto će se održati u Sarajevu 30. oktobra 2015. godine, od 11.00 do 13.00 sati, Kuća ljudskih prava, Dolina 1, I sprat.

Cilj zagovaračke kampanje je bio donošenje i unaprjeđenje javnih politka koje se tiču zaštite žena od nasilja: utjecati na predstavnike/ce vlasti da se ponašaju odgovorno i transparentno u primjeni politika, zakona, strategija i dr. dokumenata, te da u donošenje javnih politika uključe predstavnike/ce organizacija civilnog društva.

Kroz facilitiranu dijalošku raspravu će se govoriti o pitanjima koja direktno utječu na promjene/rješenja problema žena, istinsko razumijevanje i alternativna rješenja za donošenje i usvajanje zakonskih i podzakonskih akata vezanih za osnivanje, rad i finansiranje skloništa za žene, prevenciju i zaštitu od nasilja.

Žene ženama u partnerstvu sa HUG Žena Trnova implementira projekat „Ljudska prava svim ženama u BiH“ u okviru Programa održivosti civilnog društva u BiH (CSSP) kojeg implementiraju Centri civilnih inicijativa (CCI) i Centar za promociju civilnog društva (CPCD) uz finasijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) u BiH. U sklopu projekta provodi se niz različitih aktivnosti koje se temelje na sinergiji relevantnih stakeholdera koji posjeduju znanja, vještine i motivaciju da rade zajedno na rješavanju ključnih problema žena i promijene postojeće zakonske regulative u sektoru „Prava žena“.

Prijavu učešća možete izvršiti na broj telefona 033 219 640 ili e-mail adresu Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. najkasnije do četvrtka, 29. oktobra 2015. godine.

 

Moj trag za bolju budućnost - Vremenska kapsula 2035

Misliš da može brže, bolje i lakše u narednih 20 godina?
Buduće uspomene ovise o tebi!
Ostavi trag! Napiši budućnost BiH.

Više na:

www.vremenskakapsula.ba

Trening o temi Administracija i ljudski resursi

U Sarajevu će se u periodu od 10.11. do 12.11.2015. godine održati trening o temi Administracija i ljudski resursi, kao dio ciklusa treninga koji za svrhu imaju pružanje podrške aktivnostima lokalnih organizacija koje se zalažu za prava, osnaživanje i dostojanstvo nedovoljno predstavljenih društvenih grupa u BiH.

Predstavnici/ce ovih organizacija će na trodnevnom treningu imati priliku osnažiti segment koji se tiče administracije i ljudskih resursa u svojim organizacijama.

Posljednji trening o temi Finansijski menadžment će se realizirati do kraja decembra 2015. godine.

KALENDAR DOGAĐAJA

Januar   2021
P U S Č P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

USPJEŠNE PRIČE

Servis centar "Dajte nam šansu - Svjetlice"

27 Novembar 2015

Otvaranje Sevisnog centra "Dajte nam šansu - Svjetlice" je obilježilo početak nove etape za ravnopravne članove bh. društva - djecu i osobe s poteškoćama u razvoju. Dijete ili osoba sa poteškoćama...

Zaposleni mladi koji doprinose razvoju društva, umjesto novih socijalnih slučajeva

30 Januar 2017

Djeca bez roditeljskog staranja jedna su od najosjetljivijih grupa sa margine bh. društva i kao takva zaslužuju posebnu brigu i pažnju. U Bosni i Hercegovini bez roditeljskog staranja živi od...

Priča iz zaboravljenog kraja: Od nezaposlene žene do poduzetnice

22 Decembar 2017

Ustajanje u zoru, odlazak na počinak u kasnim noćnim satima, skrivanje od kiše i vjetra onoga što ti treba osigurati život u narednih nekoliko mjeseci bila je svakodnevnica Vesne Budnjar....

« »

KORISNE INFORMACIJE

Program malih grantova za projekte osnaživanja žena

19 Novembar 2018

Kancelarija za odnose s javnošću Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini objavljuje Poziv za dostavu projekata za Program malih grantova za projekte osnaživanja žena. Više informacija o pozivu dostupno je...

Ambasada Švicarske u BiH objavljuje Poziv za dostavljanje prijedloga za projekte u vezi sa ravnopravnošću spolova

08 Mart 2017

Ambasada Švicarske sa zadovoljstvom objavljuje Poziv za dostavljanje prijedloga za projekte u vezi sa ravnopravnošću spolova koji će biti podržani kroz grantove za Male akcije Švicarskog programa saradnje u Bosni...

Poziv Ambasade SAD-a u Sarajevu za prijavu projektnih prijedloga za finansiranje u okviru Julia Taft Refugee Fonda

07 Mart 2017

Državno tajništvo SAD-a (eng. U.S. Department of State) objavljuje poziv za finansiranje malih projekata za podršku održivom povratku izbjeglica u BiH.    Ured za stanovništvo, izbjeglice i migracije (eng. Bureau of...

« »