Produžen rok za dva poziva za dodjelu sredstava

USAID, CRS i Fondacija Mozaik produžili su rok za prijavu na dva poziva za dodjelu sredstava u okviru projekta PRO-Budućnost. Prvi poziv odnosi se na prijave vjerskih zajednica a namijenjen je jačanju uloge vjerskih lidera u procesima pomirenja u PRO-Budućnost zajednicama. Krajnji rok za apliciranje je 15. oktobra 2015. godine. Drugi poziv odnosi se na prijave udruženja žrtava rata a namijenjen je jačanju uloge udruženja žrtava rata u procesima pomirenja u PRO-Budućnost zajednicama.

Više informacija možete naći na: http://mozaik.ba/en/vijesti/item/308-dva-poziva-za-dodjelu-sredstava

Izvor: www.mozaik.ba

Jednakost za sve: Poziv za dostavu projektnih prijedloga

Mediacentar Sarajevo u suradnji sa Centrom za društvena istraživanja Analitika, asocijacijom Prava za sve i Vaša Prava BiH poziva organizacije civilnog društva (OCD) da podnesu prijedloge projekata za period decembar, 2015. - decembar, 2016. 

Sredstva za finansiranje ovih projekata osigurana su u okviru četverogodišnjeg projekta „Jednakost za sve: koalicija civilnog društva protiv diskriminacije“ koji podržavaju Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) i Fond otvoreno društvo Bosne i Hercegovine (FOD BiH).


Poziv za finansiranje projekata ima za cilj da podrži aktivnu ulogu organizacija civilnog društva u borbi protiv diskriminacije i implementaciji antidiskriminacijskog zakonskog okvira u BiH. Organizacije civilnog društva mogu aplicirati za projekte u okviru dva programa grantova:

  1. Prvi program pokriva projekte koji se odnose na zagovaranje i podršku efektivnoj provedbi Zakona o zabrani diskriminacije BiH.
  2. Drugi program se odnosi na projekte koji promovišu načela jednakopravnosti, mehanizama za zaštitu od diskriminacije i uopšte antidiskriminacijskog zakonodavstva u BiH.

Sve zainteresovane organizacije trebaju svoje projektne aplikacije poslati Medicentru najkasnije do 09.10.2015. godine u podne (12:00) isključivo putem e-mail-a na: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. sa jasnom naznakom na koji se program grantova prijavljuju. Sva eventualna pitanja u vezi ovog poziva mogu se poslati isključivo putem e-mail adrese Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..

Kompletan javni poziv, zajedno sa aplikacijom i neophodnim obrascima, pogledajte na sljedećem linku: 

http://diskriminacija.ba/vijesti/jednakost-za-sve-poziv-za-dostavu-projektnih-prijedloga-0 

 Napomena: 

Mediacentar će organizovati info sesiju za potencijalne aplikante, 23. septembra od 14:00 do 16:00 sati u Mediacentru (Kolodvorska 3, Sarajevo) kako bi svi aplikanti koji imaju dodatna pitanja ili nedoumice mogli dobiti informacije koje su im potrebne. Svi zainteresovani za prisustvo info sesiji trebaju potvrditi svoje prisustvo Mediacentru na mail Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. najkasnije u ponedjeljak, 21. septembra.

Izvor: www.diskriminacija.ba

Usvojena Strategija za provedbu Istanbulske konvencije: entiteti i kantoni moraju ozbiljnije pristupiti suzbijanju nasilja nad ženama

Sarajevski otvoreni centar pozdravlja usvajanje Okvirne strategije za provedbu Istanbulske Konvencije o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini za razdoblje 2015-2018. od strane Vijeća ministara BiH.

Bosna i Hercegovina je tako među prvim državama u cijeloj Evropi koja usvaja javnopolitički dokument za provedbu Konvencije, čime se obavezala u borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Kako bi se unaprijedila situacija, od ključnog značaja će biti posvećenost entiteta i kantona. Entiteti i kantoni moraju reformisati zakonodavstvo, nastaviti sa jačanjem kapaciteta sudija/tkinja, tužitelja/ica, socijalnih radnika/ca i policajaca/ki, te se jasno posvetiti podršci rada sigurnih kuća, ali i programima za ekonomsko osnaživanja žrtava nasilja.

Prisjetimo se, Konvencija o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici je usvojena 11. maja 2011. godine u Istanbulu. Nakon niza preporuka Vijeća Evrope o zabrani diskriminacije na osnovu spola i zaštiti od nasilja, koje su imale za cilj postavljanje zajedničkih ciljeva i minimuma zajedničkih standarda za države članice, ali nisu imale pravno obavezujući efekt, Konvencija predstavlja prvi pravno obavezujući akt Vijeća Evrope u oblasti sprečavanja i borbe protiv nasilja nad ženama. Po svojoj prirodi, ovaj akt ne mora biti direktno primjenjiv u državama potpisnicama, ali zahtijeva posebno prilagođavanje zakonskih i institucionalnih okvira država potpisnica radi njene uspješne implementacije.

BiH je 7. novembra 2013. godine postala 6. zemlja članica Vijeća Evrope koja je ratificirala Konvenciju. Ovim se BiH obavezala na poduzimanje zakonodavnih i drugih mjera radi osiguranja pravnog, institucionalnog i organizacionog okvira za prevenciju nasilja nad ženama, zaštitu žrtava nasilja te kažnjavanje počinitelja nasilja.

Izvor: Sarajevski Otvoreni Centar (www.soc.ba)

Koalicija marginalizovanih grupa u BiH

Koalicija marginalizovanih grupa u BiH – KOMA trenutno provodi dvije kampanje javnog zagovaranja:
1) uspostavljanje minimuma socijalne sigurnosti i jednakih mogućnosti i
2) regulisanje vaninstitucionalne podrške građanima iza marginalizovanih grupa.
 
U okviru navedenih kampanja pokrenuta je aktivnost osvještavanja javnosti o problemu marginalizacije, njegovoj ozbiljnosti i raširenosti putem objavljivanja ličnih priča o marginalizaciji pod nazivom Moja priča. Već je primljen veliki broj priča na temu „Zašto sam na margini?“.
 
Do sada prikupljene priče su objavljene na web stranici http://koma.ba/category/mojaprica/, a koristiće se u zagovaračkim aktivnostima i kampanji osvještavanja javnosti objavljivanjem na web portalima, u štampanim medijima, za radijske jinglove i video spotove. Priče će jednom sedmično objavljivati portal www.manjine.ba i prve dvije priče već možete pročitati na linkovima: http://manjine.ba/?p=18075 i http://manjine.ba/?p=18086. Već sada imamo prve reakcije i smatramo da će kampanja osvještavanja javnosti biti veoma uspješna.
 
Pozivamo vas da podržite kampanju i pratite objavljene priče. Naravno, i svaki drugi vid podrške i uključivanja u kampanju je dobrodošao.
 
Izvor: koma.ba

KALENDAR DOGAĐAJA

Januar   2021
P U S Č P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

USPJEŠNE PRIČE

Servis centar "Dajte nam šansu - Svjetlice"

27 Novembar 2015

Otvaranje Sevisnog centra "Dajte nam šansu - Svjetlice" je obilježilo početak nove etape za ravnopravne članove bh. društva - djecu i osobe s poteškoćama u razvoju. Dijete ili osoba sa poteškoćama...

Zaposleni mladi koji doprinose razvoju društva, umjesto novih socijalnih slučajeva

30 Januar 2017

Djeca bez roditeljskog staranja jedna su od najosjetljivijih grupa sa margine bh. društva i kao takva zaslužuju posebnu brigu i pažnju. U Bosni i Hercegovini bez roditeljskog staranja živi od...

Priča iz zaboravljenog kraja: Od nezaposlene žene do poduzetnice

22 Decembar 2017

Ustajanje u zoru, odlazak na počinak u kasnim noćnim satima, skrivanje od kiše i vjetra onoga što ti treba osigurati život u narednih nekoliko mjeseci bila je svakodnevnica Vesne Budnjar....

« »

KORISNE INFORMACIJE

Program malih grantova za projekte osnaživanja žena

19 Novembar 2018

Kancelarija za odnose s javnošću Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini objavljuje Poziv za dostavu projekata za Program malih grantova za projekte osnaživanja žena. Više informacija o pozivu dostupno je...

Ambasada Švicarske u BiH objavljuje Poziv za dostavljanje prijedloga za projekte u vezi sa ravnopravnošću spolova

08 Mart 2017

Ambasada Švicarske sa zadovoljstvom objavljuje Poziv za dostavljanje prijedloga za projekte u vezi sa ravnopravnošću spolova koji će biti podržani kroz grantove za Male akcije Švicarskog programa saradnje u Bosni...

Poziv Ambasade SAD-a u Sarajevu za prijavu projektnih prijedloga za finansiranje u okviru Julia Taft Refugee Fonda

07 Mart 2017

Državno tajništvo SAD-a (eng. U.S. Department of State) objavljuje poziv za finansiranje malih projekata za podršku održivom povratku izbjeglica u BiH.    Ured za stanovništvo, izbjeglice i migracije (eng. Bureau of...

« »