Potpisani ugovori o podršci USAID-ovog programa INSPIRE za LGBTQI projekte

Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) snažno se zalaže za vladavinu prava, pa stoga podržava projekte koji promoviraju poštivanje ljudskih prava, naročito marginaliziranih grupa. USAID-ov program u Bosni i Hercegovini INSPIRE pruža podršku, između ostalog, projektima koji će zagovarati prava LGBTQI populacije.

U Hotelu Hills u Sarajevu danas su potpisani ugovori o saradnji između USAID/INSPIRE i organizacija odabranih na osnovu projektnih prijedloga pristiglih putem javnog poziva, koji trebaju unaprijediti zaštitu ljudskih prava LGBTQI populacije, te poboljšati položaj marginaliziranih skupina.

 

Danas, kroz program INSPIRE, USAID je dodijelio grantove za četiri lokalne civilne organizacije u cilju borbe protiv diskriminacije na osnovu seksualne orjentacije i spola. Uz pomoć lokalnih partnera, USAID će intenzivno raditi na rješavanju problematike kršenja ljudskih prava LGBTQI+ osoba širom Bosne i Hercegovine. Ovo je još jedan primjer pomoći vlade SAD-a u poboljšanju zaštite ljudskih prava svih građana BiH, posebno najugroženijih skupina – osoba sa invaliditetom, marginalizoranih žena i pripadnika LGBTQI+ populacije. USAID je i u proteklim godinama podržavao borbu za ljudska prava u cijelom svijetu. Borbu za zaštitu ljudskih prava intergiramo u sve što radimo i podržavamo one koji se odluče zalagati za proširenje kruga ljudskih prava. Ta borba nikada ne prestaje i naša je svakodnevna obaveza i odgovornost. Borba koja će osigurati osnovna prava svim ljudima bez obzira na njihovu etničku pripadnost, politička gledišta ili seksualnu orijentaciju – ulaganje je koje koristi cijeloj zajednici. Radujem se radu i praćenju rada ovih grupa civilnog društve, te rezultatima našeg ulaganja u poboljšanje ljudskih prava u BiH”, riječi su Courtney Chubb, direktorice Misije USAID-a u BiH, kojima je i otvoren događaj.

Organizacije Sarajevski otvoreni centar (SOC), Tuzlanski otvoreni centar (TOC), Omladinska novinska asocijacija u Bosni i Hercegovini (ONAuBiH)  i Helsinški odbor za ljudska prava Bijeljina realizirati će prijavljene projekte uz pomoć podrške i sredstava iz projekta, a u te svrhe bit će dodijeljeno približno 440.000 BAM.

USAID će, pored podrške aktivnostima kroz ova četiri projekta, raditi i na jačanju organizacijskih kapaciteta korisnika grantova. Važno nam je da organizacije budu prepoznate kao odgovoran partner vlastima i drugim uključenim stranama u rješavanju problema koje ova populacija ima, ali i da znaju kako zagovarati za njihov bolji položaj u društvu“, istakao je Jasmin Bešić, direktor programa USAID/INSPIRE.

Sarajevski otvoreni centar posvećen je poboljšanju ljudskih prava, položaja i prava LGBTQI osoba u Bosni i Hercegovini. Kroz zagovaranje, pravnu zaštitu, institucionalnu saradnju, ali i podizanje svijesti, te jačanje zajednice, SOC je aktivan učesnik u unaprjeđenju društva koje će obezbijediti jednaka prava i mogućnosti za sve.

“Drago mi je da po ko zna koji put imamo podršku od strane USAID-a u našim nastojanjima da kroz projekat pomognemo ostvarivanju što je moguće boljeg položaja i prava transrodnih osoba u Bosni i Hercegovini. Nadam se da ćemo u narednih 18 mjeseci uspjeti u tome”, riječi su Emine Bošnjak, izvršne direktorice SOC-a.

Vizija Tuzlanskog otvorenog centra je kreiranje društva u kojem su građanke i građani ravnopravne/i i slobodne/i bez obzira na spol, seksualnu orjentaciju, seksualne karakteristike itd. Kroz zagovaranje inkluzivnih politika i zakonodavstva, kreiranje institucionalne infrastrukturne podrške, te senzibilizacije javnosti urađeni su konkretni koraci u jačanju lokalne mreže civilnog društva.

“Na USAID/INSPIRE program aplicirali smo sa projektom unaprjeđenja sistema podrške LGBT osoba u Tuzlanskom kantonu, čiji su specifični ciljevi usmjereni ka jačanju kapaciteta lokalnih institucija u radu sa LGBT zajednicom, ali i proširivanje rada programa u Tuzlanskom kantonu”, izjavila je Dina Bajraktarević, rukovoditeljica programa u TOC.

Vodeća organizacija za omladinske medije u Bosni i Hercegovini – Omladinska novinska asocijacija u BiH, od 2007. godine kroz obrazovanje, informiranje, kritičko izvještavanje, te pružanje medijskog prostora mladima omogućava upoznavanje sa načinom rada predstavnika medija, te učestvovanja mladih u popunjavanju medijskog prostora, a sve to u cilju kreiranja slobodnog društva u kojem se kritički promišlja i djeluje.

“Kroz podršku koju ćemo imati kroz program USAID/INSPIRE nastojat ćemo da publiku koja nas prati educiramo i smanjimo svaki vid homofobije, transfobije, te svakog vida govora mržnje prema LGBTQI+ populaciji u Bosni i Hercegovini. Naša organizacija nije isključivo LGBT, već se kroz redovan rad i aktivnosti borimo za sva ljudska prava u BiH. Naša vizija društva je društo u kojem se slobodno promišlja i djeluje”, istakao je Ammar Grabić, v.d. predsjednik ONAuBiH.

Udruženje građana, Helsinški odbor za ljudska prava osnovano prije skoro 25 godina, a posvećeno promociji, zaštiti i monitoringu stanja ljudskih prava u BiH i regionu, kroz edukaciju građana i sistemsko praćenje stanja u oblasti ljudskih prava, fokus stavlja na temeljne vrijednosti na kojima su zasnovana ljudska prava.

“Zahvaljujem se USAID/INSPIRE i svim ljudima koji su omogućili da u BiH uradimo nešto na smanjenju diskriminacije kad je u pitanju zapošljavanje LGBTQI osoba, ali i da otvorimo procese u lokalnim zajednicama da bi se smanjio stepen diskriminacije. Uslijed brojnih društveno-političkih problema, mogu reći da poboljšanja ne dolaze očekivanom dinamikom. Upravo iz tog razloga jako je važno uključiti učesnike iz lokalnih sredina”, rekao je Branko Todorović, izvršni direktor Helsinškog odbora za ljudska prava. 

Projektne aktivnosti organizacija biti će implementirane u naredne dvije godine, a u okviru USAID/INSPIRE programa organizacijama će na raspolaganju, tokom procesa, biti i mentorska podrška.

Gradnjom kapaciteta nevladinih organizacija koje se bave LGBTQI (lesbian, gay, bisexual, transgender, quees, intersex) pitanjima u saradnji sa vlastima i liderima lokalne zajednice i u narednom periodu biti će pružena podrška u procesu zagovaranja sistemskih rješenja sa kojima su suočene marginalizirane skupine.

KALENDAR DOGAĐAJA

Oktobar   2021
P U S Č P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

USPJEŠNE PRIČE

Servis centar "Dajte nam šansu - Svjetlice"

27 Novembar 2015

Otvaranje Sevisnog centra "Dajte nam šansu - Svjetlice" je obilježilo početak nove etape za ravnopravne članove bh. društva - djecu i osobe s poteškoćama u razvoju. Dijete ili osoba sa poteškoćama...

Zaposleni mladi koji doprinose razvoju društva, umjesto novih socijalnih slučajeva

30 Januar 2017

Djeca bez roditeljskog staranja jedna su od najosjetljivijih grupa sa margine bh. društva i kao takva zaslužuju posebnu brigu i pažnju. U Bosni i Hercegovini bez roditeljskog staranja živi od...

Priča iz zaboravljenog kraja: Od nezaposlene žene do poduzetnice

22 Decembar 2017

Ustajanje u zoru, odlazak na počinak u kasnim noćnim satima, skrivanje od kiše i vjetra onoga što ti treba osigurati život u narednih nekoliko mjeseci bila je svakodnevnica Vesne Budnjar....

« »

KORISNE INFORMACIJE

Program malih grantova za projekte osnaživanja žena

19 Novembar 2018

Kancelarija za odnose s javnošću Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini objavljuje Poziv za dostavu projekata za Program malih grantova za projekte osnaživanja žena. Više informacija o pozivu dostupno je...

Ambasada Švicarske u BiH objavljuje Poziv za dostavljanje prijedloga za projekte u vezi sa ravnopravnošću spolova

08 Mart 2017

Ambasada Švicarske sa zadovoljstvom objavljuje Poziv za dostavljanje prijedloga za projekte u vezi sa ravnopravnošću spolova koji će biti podržani kroz grantove za Male akcije Švicarskog programa saradnje u Bosni...

Poziv Ambasade SAD-a u Sarajevu za prijavu projektnih prijedloga za finansiranje u okviru Julia Taft Refugee Fonda

07 Mart 2017

Državno tajništvo SAD-a (eng. U.S. Department of State) objavljuje poziv za finansiranje malih projekata za podršku održivom povratku izbjeglica u BiH.    Ured za stanovništvo, izbjeglice i migracije (eng. Bureau of...

« »