Podrška USAID-a u borbi protiv trgovine ljudima u BiH

Američka agencija za međunarodnu saradnju (USAID)  danas je potpisom ugovora sa četiri nevladine organizacije nastavila kontinuiranu podršku u procesu borbe za poštivanje svih ljudskih prava. 

Potpisom ugovora o dodjeli granta u hotelu Europa u Sarajevu, organizacije Udruženje građana za promociju obrazovanja Roma “Otaharin”, Međunarodni forum solidarnosti EMMAUS, Crveni križ Zapadno-hercegovačkog kantona i Centar ženskih prava, provodit će projekte namijenjene borbi protiv trgovine ljudima.

 

Danas u okviru programa USAID/INSPIRE potpisujemo programe dodjele grantova za četiri organizacije civilnog društva, pred kojima je izazovan zadatak zaštite i pružanja podrške žrtvama trgovine ljudima. Vlada Sjedinjenih Američkih Država već duži niz godina pomaže i pruža podršku Bosni i Hercegovini u ovoj borbi kroz usvajanje zakona po međunarodnim standardima, pružanje direktne podrške žrtvama trgovine ljudima, te kroz monitoring i evaluaciju primjenjenih zakona i politika. Moram reći da je naše partnerstvo sa drugim institucijama uspješno. Bosna i Hercegovina pojačala je svoje kapacitete što se najbolje ogleda u činjenici da je unaprijeđena na nivo 2. Iako smo sretni zbog ostvarenog uspjeha, veoma je važno da znamo da naš posao nije završen i da je pred nama još mnogo aktivnosti. Upravo zbog toga sam sretna što danas potpisujemo sporazume o dodjeli grantova sa četiri organizacije koje se sada pridružuju našoj borbi“, istakla je Courtney Chubb, direktorica Misije USAID-a u BiH.

Za njihova četiri projekta bit će utrošeno 660.000 KM u naredne jednu do dvije godine, ovisno o trajanju potpisanog ugovora. Ovo su ujedno i prvi ugovori u okviru Programa podrške zaštiti ljudskih prava (USAID/INSPIRE) namijenjeni borbi protiv trgovine ljudima, a u naredne četiri godine USAID će dodijeliti ukupno 2 miliona dolara za aktivnosti namijenjene borbi protiv trgovine ljudima, a koje će se provoditi na području Bosne i Hercegovine.

„Bosna i Hercegovina se već dugi niz godina suočava sa problemom trgovine ljudima. Svakodnevne okolnosti koje se dešavaju u našem društvu izazvane teškom ekonomskom situacijom i pandemijom koronavirusa, dovele su do toga da se trgovina ljudima razvija brže i intenzivnije u odnosu na prethodni period. Moram napomenuti da trgovina ljudima predstavlja ozbiljno kršenje osnovnih ljudskih prava,a na osnovu statistika podjednako se trguje i muškarcima i ženama. Ono što je poražavajuće, prema našim posljednim izvještajima je da su žrtve u velikoj mjeri djeca i to u procentu od preko 50%. BiH se u borbi protiv trgovine ljudima oslanja na međunarodne partnere, ali pored njih važan dio su organizacije civilnog društva“, dodala je Stanislava Tanić, šefica Odsjeka za borbu protiv trgovine ljudima, Ministarstva sigurnosti BiH.

Prema Izvještaju o suprotstavljanju trgovini ljudima za 2021. godinu Ministarstva vanjskih poslova SAD-a, Bosna i Hercegovina je unaprijeđena s nivoa 2 Nadzorne liste na nivo 2. Nivo 2 definira zemlje i teritorije čije vlade nisu u potpunosti uskladile svoja nastojanja sa minimalnim standardima, ali ulažu značajne napore u cilju standardizacije.

 „Ljudi često misle da se trgovina ljudima ne događa oko njih i da nije prisutna u njihovom bližem okruženju. Međutim, postoje različiti, savremeni oblici trgovine ljudima. Stoga je važno da pružimo podršku osobama koje su već postale žrtvama trgovine ljudima, ali i da redovno osvješćujemo građane da su oni ili njihova djeca potencijalne žrtve. Odabrane četiri organizacije usko sarađuju s institucijama vlasti na provođenju državne Strategije za borbu protiv trgovine ljudima i imaju značajno iskustvo u ovoj oblasti. Stoga vjerujem da ćemo uskoro imati vidljiv napredak u sprječavanju trgovine ljudima“, rekao je Jasmin Bešić, direktor programa USAID/INSPIRE.

Međunarodni fond solidarnosti EMMAUS, će u narednom periodu jačanjem kapaciteta i podizanjem svijesti profesionalaca iz institucija i nevladinog sektora, te rizičnih skupina i javnosti raditi na poboljšanju procesa identifikacije i minimiziranja poslijetraumatskog procesa naknadnog uključivanja žrtvi u društvo, koje najčešće nastaje uslijed opće neupućenosti i nerazumijevanja sredine. 

Osnivanjem prihvatilišta, Udruženje građana za promociju obrazovanja Roma “Otaharin” će na području Doboja, Brčkog, Bijeljine i Zvornika osigurati sigurni prostor za djecu bez adekvatnog roditeljskog staranja i djecu koja su u riziku da postanu žrtve krivičnih djela. Jačanjem kapaciteta profesionalaca i predstavnika institucija nadležnih za podršku žrtvama trgovine ljudima, Otaharin će unaprijediti procese rada sa žrtvama, te pozitivno uticati na svijest građana. 

Crveni križ Zapadno-hercegovačkog kantona će u narednih 12 mjeseci razviti sistem pružanja anonimne pomoći potencijalnim žrtvama trgovine ljudima, te aktivno raditi na poticanju prijave kriminalnih aktivnosti na način da kroz koordiniranu komunikaciju i djelovanje s nadležnim tijelima vlasti i organima gonjenja, sigurnost žrtve bude na prvom mjestu.

Centar ženskih prava će unaprijediti zaštitu prava žrtava u krivičnim postupcima, te će uspostavljati saradnju i koordinaciju između aktera na svim nivoima vlasti u BiH. Multidisciplinarnim pristupom olakšat će se identifikacija žrtava trgovine ljudima, te će se podići opća svijest o zaštiti ljudskih prava.

Pripreme za prve projektne aktivnosti organizacija su već u toku uz koordinaciju i komunikaciju sa nadležnim državnim tijelima.

U borbi protiv trgovine ljudima neophodna je uključenost svih nivoa vlasti, ali i društva u cijelosti. 

KALENDAR DOGAĐAJA

Januar   2022
P U S Č P S N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

USPJEŠNE PRIČE

Servis centar "Dajte nam šansu - Svjetlice"

27 Novembar 2015

Otvaranje Sevisnog centra "Dajte nam šansu - Svjetlice" je obilježilo početak nove etape za ravnopravne članove bh. društva - djecu i osobe s poteškoćama u razvoju. Dijete ili osoba sa poteškoćama...

Zaposleni mladi koji doprinose razvoju društva, umjesto novih socijalnih slučajeva

30 Januar 2017

Djeca bez roditeljskog staranja jedna su od najosjetljivijih grupa sa margine bh. društva i kao takva zaslužuju posebnu brigu i pažnju. U Bosni i Hercegovini bez roditeljskog staranja živi od...

Priča iz zaboravljenog kraja: Od nezaposlene žene do poduzetnice

22 Decembar 2017

Ustajanje u zoru, odlazak na počinak u kasnim noćnim satima, skrivanje od kiše i vjetra onoga što ti treba osigurati život u narednih nekoliko mjeseci bila je svakodnevnica Vesne Budnjar....

« »

KORISNE INFORMACIJE

USAID/INSPIRE podrška LGBTQI zajednici u BiH (projekti u toku)

14 Januar 2022

Više informacija o projektima podržanim od strane USAID/INSPIRE u komponenti podrške LGBTQI+ zajednice u BiH koji su u toku dostupno je OVDJE.

USAID/INSPIRE podrška borbi protiv trgovine ljudima u BiH (projekti u toku)

24 Decembar 2021

Više informacija o projektima podržanim od USAID/INSPIRE u komponenti borbe protiv trgovine ljudima u BiH koji su u toku dostupno je OVDJE.

Program malih grantova za projekte osnaživanja žena

19 Novembar 2018

Kancelarija za odnose s javnošću Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini objavljuje Poziv za dostavu projekata za Program malih grantova za projekte osnaživanja žena. Više informacija o pozivu dostupno je...

« »