Program podrške zaštiti ljudskih prava (USAID/INSPIRE) podržao devet novih organizacija i projekata usmjerenih na borbu protiv trgovine ljudima i zaštitu prava LGBTQI zajednice

DSC 0043 1
Potpisivanjem ugovora sa pet nevladinih organizacija, Američka agencija za međunarodnu saradnju (USAID) je kroz program INSPIRE nastavila kontinuiranu podršku u procesu borbe protiv trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini. U naredne dvije godine, organizacije koje će provoditi projekte i aktivnosti u cilju borbe protiv trgovine ljudima na prostoru cijele Bosne i Hercegovine su: Vaša prava iz Sarajeva, Žene sa Une iz Bihaća, Centar za pružanje usluga u zajednici - PUŽ iz Tuzle, Romski informativni centar - Kali Sara iz Sarajeva i Centar za istraživanje politike suprostavljanja kriminalitetu iz Sarajeva.

USAID-ov Program podrške zaštiti ljudskih prava INSPIRE pruža podršku, između ostalog, i projektima koji zagovaraju prava LGBTQI zajednice. Organizacije koje će se baviti ovom temom i kroz finansirane projekte nastaviti pružati podršku LGBTQI zajednici su Centar za psihološku podršku SENSUS iz Mostara, Omladinska novinska asocijacija u BiH iz Sarajeva, Helsinški odbor za ljudska prava iz Bijeljine i Sarajevski otvoreni centar iz Sarajeva.

Za devet navedenih organizacija i provedbu njihovih projekata bit će utrošeno više od 1,3 miliona KM u narednih godinu do dvije, ovisno o trajanju potpisanog ugovora.

DSC 0073 1

Sa predstavnicima svih navedenih organizacija održan je informativni sastanak koji je bio odlična prilika da se predstavnici organizacija međusobno upoznaju i jedni drugima predstave projekte na kojima će u narednom periodu raditi. Organizacijama je pored administrativno-tehničkog aspekta upravljanja grantovima u okviru programa, predstavljen i USAID/INSPIRE tim sa kojim će sarađivati u realizaciji svojih projekata. Od USAID/INSPIRE tima organizacije su dobile upute za različite aktivnosti, te mogućnost da se obrate u bilo kojem trenutku za sve što im je potrebno.

Direktor USAID/INSPIRE programa, gosp. Jasmin Bešić, dao je osnovne smjernice i savjete kako da organizacije postupaju u svojim aktivnostima poštujući ugovorne obaveze, te naglasio da će organizacije uvijek moći računati na podršku i pomoć, ukoliko im bude potrebna u njihovom radu.

“Moji počeci u ovoj organizaciji upravo se vežu za Program podrške marginaliziranim grupama USAID/PPMG, a USAID/INSPIRE se nastavlja na postignuća tog programa, i ja bih da se zahvalim USAID/INSPIRE-u za podršku koju pruža našoj organizaciji, ali i za napore koje ulaže u borbi protiv trgovine ljudima”, istakla je Mirjana Ćuskić iz Helsinškog odbora za ljudska prava.

Održanim informativnim sastankom svih organizacija, potpisnica ugovora o dodjeli granta obilježen je početak provedbe aktivnosti, te uspostavljanje saradnje.

“Zahvaljujemo se USAID-u što smo prepoznati kao partneri. Biće jako teško, ali ćemo pokušati unaprijediti sistem i involvirati se u sve postupke koje zakon propisuje kad je riječ o trgovini ljudima. Dugo već, naše Udruženje kroz različite radionice radi na zagovaranju i podizanju svijesti o ovoj temi”, rekao je Dragan Vujanović iz Udruženja Vaša prava.

“Osim što ističe ljudska prava i kroz različite aktivnosti se bori za njih, naša organizacija unapređuje identifikaciju žrtava trgovine ljudima. To je vrlo važan segment jer npr, problem djece koja žive i rade na ulicama se ne rješava kao problem trgovine ljudima. Upravo time će se baviti naš projekt koji je podržan kroz USAID/INSPIRE”, rekla je Adela Suljić iz Udruženja Žene sa Une.

“Nama je ovaj program posebno pomogao kad je riječ o procjeni kapaciteta – da odredimo  čime raspolažemo”, nastavlja Damir Hrnjica iz ovog Udruženja.

Mirza Mujdžić-Jojić iz Omladinske novinske asocijacije ONAuBiH naveo je kako je jedan od ciljeva ONAuBiH upravo da ne dopušta da se medijski pojavljuju bilo kakve izjave, naslovi ili bilo šta što bi narušilo ljudska prava.

Zalažući se u potpunosti za vladavinu prava, Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) podržava projekte koji promoviraju poštivanje i zaštitu ljudskih prava. USAID će i u naredne tri godine kroz program USAID/INSPIRE, nastaviti intenzivno raditi na osnaživanju građana i vlasti u BiH kako bi unaprijedili sistem zaštite ljudskih prava.

KALENDAR DOGAĐAJA

Novembar   2022
P U S Č P S N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

USPJEŠNE PRIČE

Servis centar "Dajte nam šansu - Svjetlice"

27 Novembar 2015

Otvaranje Sevisnog centra "Dajte nam šansu - Svjetlice" je obilježilo početak nove etape za ravnopravne članove bh. društva - djecu i osobe s poteškoćama u razvoju. Dijete ili osoba sa poteškoćama...

Zaposleni mladi koji doprinose razvoju društva, umjesto novih socijalnih slučajeva

30 Januar 2017

Djeca bez roditeljskog staranja jedna su od najosjetljivijih grupa sa margine bh. društva i kao takva zaslužuju posebnu brigu i pažnju. U Bosni i Hercegovini bez roditeljskog staranja živi od...

Priča iz zaboravljenog kraja: Od nezaposlene žene do poduzetnice

22 Decembar 2017

Ustajanje u zoru, odlazak na počinak u kasnim noćnim satima, skrivanje od kiše i vjetra onoga što ti treba osigurati život u narednih nekoliko mjeseci bila je svakodnevnica Vesne Budnjar....

« »

KORISNE INFORMACIJE

USAID/INSPIRE podrška LGBTQI zajednici u BiH (projekti u toku)

14 Januar 2022

Više informacija o projektima podržanim od strane USAID/INSPIRE u komponenti podrške LGBTQI+ zajednice u BiH koji su u toku dostupno je OVDJE.

USAID/INSPIRE podrška borbi protiv trgovine ljudima u BiH (projekti u toku)

24 Decembar 2021

Više informacija o projektima podržanim od USAID/INSPIRE u komponenti borbe protiv trgovine ljudima u BiH koji su u toku dostupno je OVDJE.

Program malih grantova za projekte osnaživanja žena

19 Novembar 2018

Kancelarija za odnose s javnošću Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini objavljuje Poziv za dostavu projekata za Program malih grantova za projekte osnaživanja žena. Više informacija o pozivu dostupno je...

« »